Modlitwa – Twoja odpowiedź na dobrą nowinę


Ewangelia to dobra nowina o Bożej łasce, okazanej nam przez Boga w Osobie Jezusa Chrystusa.

„..wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” List do Rzymian 3:23-24

Co to oznacza dla mnie?

Śmierć Jezusa na krzyżu była zapłatą za twój grzech i twój egoizm. On umarł zamiast ciebie. Ta dobra nowina wymaga osobistej odpowiedzi. Zarówno Jezus, jak i Jego apostołowie wzywali:

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” Ewangelia św. Marka 1:15

Nawrócenie to:

  • Uznanie swoich grzechów przed Bogiem
  • Odwrócenie się od grzechów i zwrócenie się do Boga
  • Zmiana myślenia i kierunku naszego życia

Uwierzenie Ewangelii to:

  • uwierzenie, że to co zrobił Chrystus na krzyżu jest jedyną podstawą do tego, aby być pojednanym z Bogiem i aby nawiązać z Nim bliską, osobistą relację.

Twoja modlitwa


Czy chciałbyś odpowiedzieć na Dobrą Nowinę o zbawieniu? Jeśli tak, możesz to zrobić słowami poniższej modlitwy lub własnymi słowami. Bóg cię zna! To co naprawdę ma znaczenie, to nastawienie serca i twoja szczerość.

„Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że przyszedłeś na świat, żeby umrzeć za mnie. Wyznaję, że sam kierowałem moim życiem i dlatego zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przepraszam Cię za to. Chcę Ci zaufać i rozpocząć nowe życie z Tobą. Dziękuję za wybaczenie moich grzechów. Bądź moim Zbawicielem i Panem. Uczyń mnie proszę osobą, jaką chcesz, abym był. Amen.”

TAK
właśnie wypowiedziałem
słowa tej modlitwy

Przed modlitwą chciałbym
jeszcze zapytać o kilka rzeczy.

Następny czat:


Zapraszamy codziennie od 20:00 do 22:00 oprócz soboty.