Jak być zbawionym?

Ewangelia to dobra nowina o Bożej łasce, okazanej nam przez Boga w Osobie Jezusa Chrystusa.

..wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie

List do Rzymian 3:23-24


Co to oznacza dla mnie?

Śmierć Jezusa na krzyżu była zapłatą za twój grzech i twój egoizm. On umarł zamiast ciebie. Ta dobra nowina wymaga osobistej odpowiedzi. Zarówno Jezus, jak i Jego apostołowie wzywali:


Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii

Ewangelia św. Marka 1:15

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

List do Rzymian 10: 9-10


Nawrócenie to:

  • Uznanie swoich grzechów przed Bogiem
  • Odwrócenie się od grzechów i zwrócenie się do Boga
  • Zmiana myślenia i kierunku naszego życia


Uwierzenie Ewangelii to:

  • Uwierzenie, że to co zrobił Chrystus na krzyżu jest jedyną podstawą do tego, aby być pojednanym z Bogiem i aby nawiązać z Nim bliską, osobistą relację.


Twoja modlitwa

Czy chciałbyś odpowiedzieć na Dobrą Nowinę o zbawieniu? Jeśli tak, możesz to zrobić słowami poniższej modlitwy lub własnymi słowami. Bóg cię zna! To co naprawdę ma znaczenie, to nastawienie serca i twoja szczerość.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że przyszedłeś na świat, żeby umrzeć za mnie. Wyznaję, że sam kierowałem moim życiem i dlatego zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przepraszam Cię za to. Chcę Ci zaufać i rozpocząć nowe życie z Tobą. Dziękuję za wybaczenie moich grzechów. Bądź moim Zbawicielem i Panem. Uczyń mnie proszę osobą, jaką chcesz, abym był. Amen.Kursy online

Zapraszamy do darmowych kursów w których będziesz mógł lepiej zrozumieć na czym polega żywa wiara w Jezusa, jak czytać Biblię oraz jak się modlić.


Dlaczego Jezus?

Co tak naprawdę zrobił Jezus? Dlaczego jest to takie ważne? W jaki sposób może to mieć na Ciebie pozytywny wpływ? Ten kurs pomógł znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań tysiącom osób na całym świecie.

Jak czytać Biblię?

Biblia nie musi być księgą odległą i niezrozumiałą. Została napisana dla każdego i każdy może z niej skorzystać. Naucz się, jak zgłębiać a później stosować w swoim życiu niesamowite treści zawarte na stronach Pisma Świętego.

Jak się modlić?

Każdy może się modlić. To szczególne doświadczenie może napełnić cię poczuciem sensu i celu życia. Odkryj, jak każdego dnia spotykać się z Bogiem w modlitwie.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa