Klauzula informacyjna

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:


 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@SzukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia ci informacji dotyczących zaproszenia na stronie mapa.SzukajacBoga.pl i odpowiedzi na twoje ewentualne pytania. Podstawę prawną przetwarzania stanowi twoja zgoda (aktywność polegająca na dobrowolnym wysłaniu zapytania), czyli przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO;

 4. Odbiorcą twoich danych osobowych będzie wskazana w zaproszeniu osoba kontaktowa, jak również Studio DR sp. z o.o. – spółka będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings obsługująca działalność Stowarzyszenia od strony technicznej (m.in. dostępność usługi, bezpieczeństwo danych) oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (przesłania prośby o wypisanie poprzez email lub formularz kontaktowy);

  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

 8. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa