Klauzula informacyjna

Newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deorecordings.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi przesyłania newslettera, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Deorecordings oraz Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, gdyż niektórzy z naszych usługodawców oferują globalny zasięg swoich usług. W takim przypadku nasze umowy gwarantują zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO (dostawcy realizują standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej);
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (kliknięcie odpowiedniego linku bądź przesłania prośby o wypisanie poprzez email). W szczególnych przypadkach, do realizacji prośby o wypisanie konieczne będzie dalsze przetwarzanie twojego adresu email;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
  9. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;
  10. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu. Służy to lepszemu dostosowaniu treści w wysyłanych do ciebie wiadomościach oraz optymalizacji częstotliwości ich wysyłania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityka Prywatności oraz Regulaminem Platformy Szukając Boga.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa