Informacje o przetwarzaniu twoich danych…rozwiń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;

2.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera z informacjami o działalności serwisu, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO;

3.Odbiorcą twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Deorecordings oraz Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4.Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;

5.Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu kliknięcia linku rezygnacji, dostępnego w każdej przesyłanej wiadomości bądź przesłania pisemnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6.Posiadasz prawo dostępu do treści twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

8.Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uzyskania informacji w zakresie działalności serwisu;

9.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Polityka Prywatności | Regulamin Platformy Szukajac Boga.

Następny czat:


Zapraszamy codziennie od 20:00 do 22:00 oprócz soboty.