Nick Vujicic

Materiały do pracy po-ewangelizacyjnej, związane z wizytą Nicka w Polsce (2019)

Początki wiary - spotkania uczniowskie

Program przygotowany przez Life Without Limbs do przeprowadzenia w kościołach po wydarzeniu ewangelizacyjnym z Nickiem. Zawiera 4 sesje stworzone z myślą o rozmowach przy stołach, w małych grupach. Wszystkie potrzebne informacje dot. przygotowania i przeprowadzenia spotkań znajdziesz poniżej.

Sesja 1 - Moja relacja z Jezusem

Sesja pierwsza zawiera wprowadzenie do wszystkich 4 spotkań oraz nakreśla temat znaczenia rozpoczęcia relacji z Jezusem.

Sesja 2 - Nowy Doradca

W sesji drugiej Nick mówi o pomocy, jaką wierzący mają w Duchu Świętym.

Sesja 3 - Nowa rodzina

Nick pokazuje, że stając się dziećmi Bożymi wchodzimy do Bożej rodziny i zyskujemy nową relację - z Bogiem Ojcem.

Sesja 4 - Moje nastawienie do siebie samego i relacja z innymi

W Bogu otrzymujemy nową tożsamość. Tak wiele się zmienia! Warto dzielić się tym z innymi.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa