Wartości Platformy Szukając Boga

Wartości, na których opieramy naszą służbę:

1. Tylko Jezus, jako jedyny Pan, Zbawiciel i Pośrednik między Bogiem a ludźmi.

2. Biblia jako fundament przekonań.

3. Miłość do Boga i ludzi.

4. Skoncentrowanie na osobach, którym pomagamy przyjść do Boga i wzrastać w Jezusie.

5. Ukierunkowanie na uczniostwo i pomoc w odnalezieniu miejsca w lokalnych wspólnotach
skoncentrowanych na biblijnych przekonaniach.

6. Nastawienie na pomnożenie służby.

7. Unikanie kontrowersji wśród chrześcijan i dążenie do zachowania jedności i pokoju (ruch
ponad-wyznaniowy, uczestnicy pochodzą z różnych środowisk chrześcijańskich).

8. Przejrzystość życia i służby.

9. Odpowiedzialność i skromność.

10. Innowacyjność i rozwój.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa

[gravityform id="4" title="false" description="false"]
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora serwisu SzukajacBoga.pl, Stowarzyszenie Deorecordings, w celu udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów. Klauzula informacyjna RODO.

[contact-form-7 id="1147" title="PoPup Monster 1"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[gravityform id="1" title="false" description="false"]