Zasady służby E-przyjaciela Platformy Szukając Boga


1. Pragniemy w postawie pełnej miłości, łagodności, cierpliwości i jedności Ducha Świętego wskazywać
ludziom osobę Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela starając się, aby każdy nasz kontakt z uczestnikami
przybliżał ich do osoby Zbawiciela.

2. Koncentrujemy się w naszej służbie na tematach, dotyczących nawiązania i rozwoju osobistej więzi z
Bogiem w oparciu o Pismo święte.

3. Pragniemy, aby każda osoba, która odwróciła się od swoich grzechów i uznała Jezusa swoim Zbawicielem
i Panem, wzrastała w swojej więzi z Bogiem zwłaszcza poprzez:
a) Czytanie, studiowanie i stosowanie Bożego Słowa;
b) Pielęgnowanie czasu osobistej modlitwy;
c) Poleganie na mocy i prowadzeniu Ducha Świętego, a nie na swoich wysiłkach lub uczuciach
d) Wyznawanie swoich grzechów, upodabnianiu się do Chrystusa i życiu zgodnym z zasadami Pisma
świętego

4. Naszym pragnieniem jest również, aby każda osoba, która została nam przydzielona, trafiła na kurs lub
cykl spotkań ewangelizacyjnych, prowadzony przez lokalną grupę chrześcijan. W konsekwencji zaś znalazła
swoje miejsce w lokalnej grupie lub wspólnocie kościelnej, skoncentrowanej na wcielaniu w życie zasad
płynących z Pisma Świętego.

5. Korespondencję z uczestnikami traktujemy, jako poufną i nie przekazujemy danych poza projekty
platformy "Szukając Boga.

6. E-Przyjaciel nie chce przywiązać uczestników do swojej osoby i sam nie wychodzi z inicjatywą nawiązania
kontaktu w rzeczywistości poza Internetem, za wyjątkiem osób mających myśli samobójcze lub pragnących
trafić na jakiś rodzaj kursu lub cyklu spotkań prowadzonych przez chrześcijan. Prowadzimy korespondencję
z osobami tej samej płci.

7. Unikamy polemik i dyskusji na wszelkie tematy, które nie są związane z treścią i celami platformy
„Szukając Boga”, a zwłaszcza tematów, które powodują kontrowersje wśród chrześcijan takich jak: Chrzest,
Wieczerza Pańska, Czyściec, Objawienia itp. Najlepszym miejscem do zrozumienia tych kwestii jest lokalny
kościół, do którego się przyłącza osoba nawrócona.

8. Nie podejmujemy tematów politycznych.

9. Modlimy się za swoich uczestników i siebie nawzajem, jako zespół E-Przyjaciół.

10. Rozwiązujemy wszelkie możliwe niejasności i konflikty w postawie miłości i szczerości wewnątrz
platformy „Szukając Boga”.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa