Zasady służby platformy "Szukając Boga"

e-trenerów / e-przyjaciół / liderów grup

1. Pragniemy w postawie pełnej miłości, łagodności, cierpliwości i jedności Ducha Świętego wskazywać ludziom osobę Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela starając się, aby każdy nasz kontakt z uczestnikami przybliżał ich do osoby Zbawiciela.

2. Koncentrujemy się w naszej służbie na tematach, dotyczących nawiązania i rozwoju osobistej więzi z Bogiem w oparciu o Biblię.

3. Pragniemy, aby każda osoba, która odwróciła się od swoich grzechów i uznała Jezusa swoim Zbawicielem i Panem, wzrastała w swojej więzi z Bogiem zwłaszcza poprzez:

a) Czytanie, studiowanie i stosowanie Bożego Słowa;

b) Pielęgnowanie czasu osobistej modlitwy;

c) Poleganie na mocy i prowadzeniu Ducha Świętego, a nie na swoich wysiłkach lub uczuciach

d) Wyznawanie swoich grzechów, upodabnianiu się do Chrystusa i życiu zgodnym z zasadami Pisma świętego

4. Naszym pragnieniem jest również to, aby każda osoba z którą mamy kontakt online, trafiła na kurs lub cykl spotkań ewangelizacyjnych, prowadzony przez lokalną grupę chrześcijan. W konsekwencji zaś znalazła swoje miejsce w lokalnej grupie lub wspólnocie kościelnej, skoncentrowanej na wcielaniu w życie zasad płynących z Pisma Świętego.

5. Korespondencję lub rozmowy z uczestnikami kursów lub spotkań traktujemy, jako poufne i nie przekazujemy danych tych osób bez ich wyraźnej zgody poza systemy platformy "Szukając Boga". W naszej służbie posługujemy się platformą www.Kursy.SzukajacBoga.pl, skrzynkami e-mail ….@SzukajacBoga.pl oraz innymi systemami komunikacji online autoryzowanymi przez administratora platformy.

6. Osoby zaangażowane w służbę nie chcą przywiązać uczestników kursów lub spotkań do swojej osoby i sami nie wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu w rzeczywistości poza Internetem, za wyjątkiem osób mających myśli samobójcze lub pragnących trafić na jakiś rodzaj kursu lub cyklu spotkań prowadzonych przez chrześcijan. Kursy lub spotkania jeden na jeden z zasady prowadzimy z osobami tej samej płci.

7. Unikamy polemik i dyskusji na wszelkie tematy, które nie są związane z treścią i celami platformy „Szukając Boga”, a zwłaszcza tematów, które powodują kontrowersje wśród chrześcijan takich jak: chrzest, wieczerza Pańska, czyściec, objawienia itp. Najlepszym miejscem do zrozumienia tych kwestii jest lokalny kościół, do którego się przyłącza osoba nawrócona.

8. Nie podejmujemy tematów politycznych.

9. Modlimy się za przydzielone osoby i te z którymi spotykamy się w grupach.

10. Rozwiązujemy wszelkie możliwe niejasności i konflikty w postawie miłości i szczerości dążąc do jedności wewnątrz platformy „Szukając Boga”.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa